Seminari de Física i Química

Física i Química 4t ESO
     
   
Modellus és el programa que utilitzem per fer simulacions. Pots descarregar-te'l amb imatges per fer les teues simulacions.
[Instruccions]

Per repasar les qüestions més complicades estudiades a classe
[Entrar] [Descarregar] [Instruccions]

Durant el curs empraràs un programa per fer representacions gràfiques. Açì pots baixar-te dues versions d'aquest programa
[Versió 2]