Inici          Itineraris          Experičncies          Utillatge           Autors

L'utillatge

En aquest projecte tot el programari que s'usa és lliure i gratuït. L'instrumental que s'utilitza o bé forma part de la dotació dels instituts, o bé es pot fabricar amb una despessa molt reduïda.

Si consultes els itineraris que proposen aniras trobant en cada moment l'ajuda necessària. Malgrat açò, a continuació tens un accés directe a tot el suport que proporcionem per aconseguir i emprar els programes informàtics i per construir i usar l'instrumental.

Programari
Oscil·loscopi Un programa que permet convertir qualsevol ordinador amb targeta de so en un oscil·loscopi elemental.
Generació de funcions Un programa que permet convertir qualsevol ordinador amb targeta de so en un generador de funcions elemental.
Applet d'onnes Applet que simula la propagació d'ones longitudinals i transversals. Permet modificar la freqüència i l'amplitud.
Oscil·lació Simulació de l'osil·lació d'un moll.
Applet oscil·lació Applet que simula l'oscil·lació d'un moll.
Sensació sonora Simulació dissenyada per facilitar que els alumnes elaboren un model senzill de com es produeix la nostra sensació sonora.
SimulaSom Programa amb el qual es pot generar un so de l'amplitud i de la freqüència que es vullga i, al mateix temps, es pot vore: la vibració que produeix aquest so, un model microscòpic de la seua propagació en un gas o en un sòlid i la gràfica del moviment d'una partícula afectada per ell.
Instrumental
Generador de funcions Instruccions sobre com utilitzar el generador de funcions de la dotació típica.
Oscil·lador Instruccions per construir dos tipus d'oscil·ladors.
Sonda de so Instruccions per construir una sonda de so.

Inici          Itineraris          Experiències          Utillatge           Autors