Inici          Itineraris          Experičncies          Utillatge           Autors

Les experiències

Si vols conéixer la nostra proposta didàctica és millor que consultes les activitats en el marc dels itineraris dins dels quals les proposem. En qualsevol cas a continuació tens enllaços per accedir a elles directament.

Què és el so? A partir d'una experiència amb una parella de diapasons s'elabora un model microscòpic per explicar la propagació del so. Després s'utilitza una simulació senzilla per visualitzar el model.
Què és la freqüència? A partir de la comparació d'una parella de sistemes oscil·lants (massa penjada d'un moll) es construeixen els conceptes de freqüència i d'amplitud. Després es mesura la freqüència d'un d'ells i es comprova que es manté constant encara que l'amplitud disminuïsca.
La gràfica d'una oscil·lació Si es disposa d'un sensor de moviment (Vernier o Pasco) proposem emprar-lo per obtindre la gràfica de la posició de l'oscil·lació d'una massa penjada d'un moll. L'objectiu és desenvolupar la capacitat per "llegir" l'amplitud i la freqüència en la representació gràfica de l'oscil·lació.
Diapasó, melòdica, xica, xic... Utilitzem un programa d'oscil·loscopi per estudiar diversos sons. Mitjançant l'us de simulacions relacionem la gràfica obtinguda pel programa amb el moviment del nostre timpà i el moviment de les partícules del medi pel qual es propaga el so.
Harmònics en una corda elàstica Es generem ones estacionàries en una goma elàstica per a diferents freqüències d'excitació. A més de visualitzar-les es comprova que apareixen només quan les freqüències són múltiples enters de la freqüència que genera el primer harmònic.
Harmònics en una membrana S'utilitza un pandero per comprovar que les ones estacionàries també es generenen una en superfície per a determinats valors de la freqüència.
Harmònics en un tub Es generen ones estacionàries en un tub per a diferents freqüències d'excitació. Mitjançant un programa d'oscil·loscopi s'estudia l'estructura de l'ona estacionària dins del tub. A més es comprova que apareixen només quan les freqüències són múltiples enters de la freqüència que genera el primer harmònic.
Ressonància d'una guitarra Es comprova que les freqüències que produeixen ones estacionàries en la corda d'una guitarra son múltiples de la freqüència de la nota que es genera al tocar la corda.

Inici          Itineraris          Experiències          Utillatge           Autors