Instruccions per descomprimir una WEB

La WEB està comprimida en un arxiu zip. Per descomprimir-lo:

  1. Crea una carpeta (on vulgues, amb el nom que et parega)
  2. Copia l'arxiu en la carpeta
  3. Desconprimeix l'arxiu

El resultat de la descompressió seran multiples xcarpetes i un arxiu anomenat index . Si fas doble clic en index entraràs a la miniWEB