Seminari de Física i Química

Física 2n de Batxillerat

En la taula que apareix baix pots descarregar, per a cada tema, la versió PDF dels apunts.

Tema
Apunts
Programació de l'assignatura
Interacció gravitatòria
Vibracions i ones
Òptica
Interacció electromagnètica
Elements de física quàntica
 
Elements de física relativista
Física nuclear i de partícules

Els apunts han segut elaborats pel professor Angel Juan Martínez. Inclouen, sense fer referència a la font, il·lustarcions i cites textuals procedents dels llibres indicats a continuació:

Física conceptual de Paul G. Hewitt (Addison-Wesley Iberoamericana)
Física de Paul A. Tipler (Editorial Reverté)
Física de David Halliday i Robert Resnick (Compañía Editorial Continental)