Seminari de Física i Química

Física 2n de Batxillerat

En aquestes pàgines torbaràs diferents recursos que et serviran per estudiar l'assignatura. En la secció de materials estan els apunts i les simulacions que utilitzem a classe. En la secció d'enllaços podràs accedir a llocs on es desenvolupen continguts relacionats amb l'assignatura.